Wednesday, March 6, 2013

nakakafever

dahil ba sa init kanina kaya sumama pakiramdam ko?

wag kasi tigas ulo nakakasama ng pakiramdam.

summer na talaga.

No comments:

Post a Comment